TH

เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักแพทย์สะอาด

เกี่ยวกับเรา

รู้จักแพทย์สะอาด

2532
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532
บริษัท แพทย์สะอาด แลบ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดย นายแพทย์สอาด ทองแท้ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง
2532
Deterderm ผลิตภัณฑ์สบู่ที่สร้างชื่อให้แพทย์สะอาด
2532 - ปัจจุบัน
ออกผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้เรา
ต่อมา บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดเป็นผลิตภัณฑ์แรก คือ สบู่เหลว ดีเทอร์เดอร์ม (DETERDERM) ซึ่งได้รับความนิยม จนทำให้ออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันออกมาอีกหลายรูปแบบ และสร้างความเป็นที่รู้จักให้กับแพทย์สะอาด
Deterderm ผลิตภัณฑ์สบู่ที่สร้างชื่อให้แพทย์สะอาด
2532 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
กว่า 30 ปีที่ได้รับความไว้วางใจ
บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งด้วยทีมงานเภสัชกรที่มากประสบการณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพจำนวนมาก หลากหลายประเภท ครอบคลุมในทุกความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในหลากหลายแบรนด์ รวมทั้งรับผลิต OEM ในแบรนด์ของลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน

พันธกิจ
และวิสัยทัศน์

บริษัท แพทย์สะอาด แลบ จำกัด มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี ตอบสนองการใช้งานของทุกครัวเรือนอย่างแท้จริง

เรายังมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็น Partnership ที่มั่นคงกับลูกค้า เป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ผลิตภัณฑ์สปา

ผลิตภัณฑ์ Amenity

ผลิตภัณฑ์กลุ่มพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง

ประสบการณ์การผลิต 30 ปี ด้วยมาตรฐานที่เรายึดถือ

บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้ามากกว่า 100 รายการ กับธุรกิจและผู้คนกว่า 5,000 คน ส่งออกไปทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ

ด้วยการผลิตที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ

0k

ลูกค้ากว่า 5,000 คน

0 +

ส่งออกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

0 +

มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์