TH

ร่วมงานกับเรา

WELCOME TO Bhaet Sa-ad Lab

ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า
รวมถึงพนักงานของเราทุกคนด้วย
พนักงานของแพทย์สะอาดทุกคน คือ ทีมงานที่เราให้ความสำคัญที่สุด เราจึงต้องแน่ใจว่า ทุกคนที่ร่วมงานกับเราจะได้รับการดูแลทั้งในแง่ของสวัสดิภาพทางกายและรวมจิตใจอย่างทั่วถึง
ร่วมงานกับเรา กับสวัสดิการดี ๆ
เพราะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขตลอดการทำงานกับเรา
บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานอย่างครบถ้วนตามพื้นฐาน เช่น ประกันสังคม การจัดอบรมเสริมทักษะ จัดทริปท่องเที่ยวเพื่อความผ่อนคลาย เป็นต้น
พร้อมเติบโต อย่างมั่นคง

เรามุ่งหวังให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพราะเราเชื่อว่าถ้าคนทำงานมีความสุข งานการผลิตและการให้บริการก็จะออกมาดีเอง เป็นสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอย่างยั่งยืน

ช่วงเวลา การทำงานของเรา

สถานที่ตั้งของแพทย์สะอาด