TH

บริการ

แนวทางและขั้นตอนการให้บริการของเรา สำหรับผู้สนใจสั่งผลิตสินค้า

บริการ

9 ขั้นตอนการให้บริการ

แพทย์สะอาด ให้ความสำคัญความประสบการณ์การใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า
ลูกค้าสามารถรับบริการกับเรา ผ่าน 9 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1

ติดต่อปรึกษา

ติดต่อหาเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

2

พูดคุยรายละเอียด

นัดหมายเพื่อคุยรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และความต้องการของลูกค้า

3

พัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ทางบริษัททำตัวอย่างสินค้าโดยทีม R&D เพื่อใช้ในการทดสอบ ใช้เวลาทำตัวอย่าง 2-4 สัปดาห์

4

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

เมื่อลูกค้าได้รับตัวอย่างแล้ว ให้ลูกค้าทดลองใช้
เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ

5

ลูกค้าอนุมัติผลิตภัณฑ์และ
บริษัทฯ ยื่นจดแจ้ง อย.

เมื่อลูกค้าอนุมัติผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแล้ว ทางบริษัทจะทำการขออนุญาตจดแจ้งสูตรกับ อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ใช้ระยะเวลาจดแจ้ง 1-2 สัปดาห์

6

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัทจะให้คำปรึกษาพร้อมกับ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า 

7

เปิดใบสั่งซื้อ

เมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมทำการผลิต ให้ลูกค้าทำการเปิดใบสั่งซื้อ และมัดจำ 50% จากยอดซื้อทั้งหมด

8

ขั้นตอนการผลิต

บริษัททำการผลิตสินค้าจริง ใช้ระยะเวลาในการผลิตทั้งหมด 30-60 วัน

9

จัดส่งสินค้า

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิตและบรรจุทั้งหมด
ให้ลูกค้าชำระเงินที่เหลือเต็มจำนวน
จากนั้นทางบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้า